Mezinárodní program Les ve škole

1. základní škola Plzeň, příspěvková organizace i ve školním roce 2017/2018 zůstává partnerskou školou mezinárodního programu Les ve škole, který v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA.

Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program, do kterého je zapojeno cca 4 000 škol z 26 zemí světa. Je to program, který motivuje učitele, aby se svými žáky chodili v době výuky ven a umožnili jim učit se „o lese v lese“.

Letos se do mezinárodního programu opět aktivně zapojili žáci třídy 2.C pod vedením paní učitelky Mgr. Gabriely Hajšmanové a nově celý program absolvovali i žáci třídy 2.A pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Šlapákové. V průběhu školního roku uskutečnili s lesními skřítky mnoho výprav do přírody (lesa), kde poznali mnoho rostlin a živočichů. Zjišťovali vzájemné vztahy mezi rostlinami a živočichy, objevovali potravní řetězce lesních živočichů a pátrali po pobytových znameních a stopách živočichů. Navštěvovali oblast rybníků, přírodní učebnu v Arboretu Sofronka, školní zahradu, ale i okolí školy.

Děti při těchto výpravách do přírody zažily mnohá dobrodružství, posílily své svaly i vztahy mezi sebou. Oběma třídám se podařilo vypracovat doporučené výstupy a připraveny byly též prezentace se závěrečnými zprávami. Nyní všichni s napětím čekají, zda budou oceněni certifikátem Lesní třída.

Mgr. Gabriela Hajšmanová – koordinátor EVVO

 

   

 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně