Tmelení 6. tříd

Přišlo září a s ním i noví žáci v šestých ročnících.

1. stupeň je již minulostí. Nastává nová éra. Přestup na druhý stupeň je velký krok. Najednou je více učení, více učitelů, více zodpovědnosti a také často noví spolužáci, jiné prostředí, jiný kolektiv.

Aby byl přestup pro naše žáky co nejjednodušší, pořádáme již tradičně adaptační pobyt – Tmelení.
V letošním roce jsme našli útočiště v obci Břasy – Vranovice.
Obývali jsme budovu bývalé Obecní školy, která prošla rekonstrukcí a odpovídá potřebám našeho pobytu.
Protože podstatou tmelení je seznámit se, lépe poznat a začít novou cestu společným prožitkem, zvolili jsme i ubytování, které nám umožní celodenní blízký kontakt. Chlapci i dívky měli každá skupina společné  místnosti, kde jsme si vytvořili pelíšky na karimatkách a ve spacácích. Společně jsme se i stravovali a vůbec trávili všechny chvíle v úzkém kontaktu celého kolektivu.
Hráli jsme hry, které mají za cíl podporovat spolupráci a týmového ducha. Měli jsme možnost se navzájem poznat i v jiném, než školním prostředí. Často jsme si povídali, hodnotili a debatovali mezi sebou. Učili jsme se umět vyjádřit své pocity, radosti i obavy. V budoucnu nás mohou ve třídním kolektivu potkat různé situace a je důležité umět o nich mluvit. Umění komunikace ve třídě vždy přispěje k mnohem lepšímu ovzduší a to je hlavní úkol tmelícího pobytu.
Na konci pobytu jsme ještě společně navštívili Rozhlednu Na Vrchách v obci Břasy. Zhodnotili jsme zde společně prožité chvíle, co nám přinesly, co případně změnily a zda se nám podařil tento první krok v našem novém školním kolektivu.
 

Naši partneři:

Oficiální stránky města Plzně